Bacaan Surah Ar-Rahman Rumi Dan Jawi

Bacaan Surah Ar-Rahman Rumi Dan Jawi. Untuk mendapatkan manfaat bersama, admin ingin kongsikan Surah Ar-Rahman untuk anda. Ada segelintir dari kita yang tidak boleh membaca dalam jawi. Untuk itu, admin kongsikan bacaan Surah Ar-Rahman rumi. Sama-sama perbaiki bacaan tersebut..

Bacaan Surah Ar-Rahman Rumi Dan Jawi

 

Bacaan Surah Ar-Rahman Rumi Dan Jawi

Untuk anda yang ingin memperlajari surah ini, admin kongsikan panduan Surah Ar-Rahman Rumi. Anda semua boleh memhafalnya khusus untuk adik-adik. Berikut anda boleh melihat dibawah. In Sha Allah kalau anda fokus dalam bacaan tersebut, dalam beberapa hari anda berjaya menghafalnya..

 

Surah Ar-Rahman Rumi

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Ar Rahmaan
 2. ‘Allamal Quran
 3. Khalaqal insaan
 4. ‘Allamahul bayaan
 5. Ashshamsu walqamaru bihusbaan
 6. Wannajmu washshajaru yasjudan
 7. Wassamaaa’a rafa’ahaa wa wada’al Meezan
 8. Allaa tatghaw fil meezaan
 9. Wa aqeemul wazna bilqisti wa laa tukhsirul meezaan
 10. Wal arda wada’ahaa lilanaam
 11. Feehaa faakihatunw wan nakhlu zaatul akmaam
 12. Walhabbu zul ‘asfi war Raihaan
 13. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 14. Khalaqal insaana min salsaalin kalfakhkhaar
 15. Wa khalaqal jaaan mim maarijim min naar
 16. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 17. Rabbul mashriqayni wa Rabbul maghribayn
 18. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 19. Marajal bahrayni yalta qiyaan
 20. Bainahumaa barzakhul laa yabghiyaan
 21. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 22. Yakhruju minhumal lu ‘lu u wal marjaan
 23. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan
 24. Wa lahul jawaaril mun sha’aatu fil bahri kal a’laam
 25. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 26. Kullu man ‘alaihaa faan
 27. Wa yabqaa wajhu rabbika zul jalaali wal ikraam
 28. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 29. Yas’aluhoo man fissamaawaati walard; kulla yawmin huwa fee shaan
 30. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 31. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalaan
 32. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 33. Yaa ma’sharal jinni wal insi inis tata’tum an tanfuzoo min aqtaaris samaawaati wal ardi fanfuzoo; laa tanfuzoona illaa bisultaan
 34. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 35. Yursalu ‘alaikumaa shuwaazum min naarinw-wa nuhaasun falaa tantasiraan
 36. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 37. Fa-izan shaqqatis samaaa’u fakaanat wardatan kaddihaan
 38. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 39. Fa-yawma’izil laa yus’alu ‘an zambiheee insunw wa laa jaann
 40. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 41. Yu’raful mujrimoona biseemaahum fa’yu’khazu binna waasi wal aqdaam
 42. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 43. Haazihee jahannamul latee yukazzibu bihal mujrimoon
 44. Yatoofoona bainahaa wa baina hameemim aan
 45. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 46. Wa liman khaafa maqaama rabbihee jannataan
 47. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 48. Zawaataaa afnaan
 49. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 50. Feehimaa ‘aynaani tajriyaan
 51. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 52. Feehimaa min kulli faakihatin zawjaan
 53. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 54. Muttaki’eena ‘alaa furushim bataaa’inuhaa min istabraq; wajanal jannataini daan
 55. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 56. Feehinna qaasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wa laa jaaann
 57. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 58. Ka annahunnal yaaqootu wal marjaan
 59. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 60. Hal jazaaa’ul ihsaani illal ihsaan
 61. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 62. Wa min doonihimaa jannataan
 63. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 64. Mudhaaammataan
 65. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 66. Feehimaa ‘aynaani nad daakhataan
 67. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 68. Feehimaa faakihatunw wa nakhlunw wa rummaan
 69. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 70. Feehinna khairaatun hisaan
 71. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 72. Hoorum maqsooraatun fil khiyaam
 73. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 74. Lam yatmis hunna insun qablahum wa laa jaaann
 75. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 76. Muttaki’eena ‘alaa rafrafin khudrinw wa ‘abqariyyin hisaan
 77. Fabi ayyi aalaaa’i Rabbikumaa tukazzibaan.
 78. Tabaarakasmu Rabbika Zil-Jalaali wal-Ikraam

Terjemahan:

1. “(Tuhan) Yang Maha Pemurah,”
2. “Yang telah mengajarkan al Quran.”
3. “Dia menciptakan manusia.”
4. “Mengajarnya pandai berbicara.”
5. “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”
6. “Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Nya.”
7. “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).”
8. “Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.”
9. “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”
10. “Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).”
11. “Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.”
12. “Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.”
13. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
14. “Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,”
15. “dan Dia menciptakan jin dari nyala api.”
16. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
17. “Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
18. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
19. “Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,”
20. “antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing
21. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
22. “Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.”
23. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
24. “Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.”
25. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
26. “Semua yang ada di bumi itu akan binasa.”
27. “Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”
28. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
29. “Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan
30. “Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?”
31. “Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.”
32. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
33. “Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.”
34. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
35. “Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).”
36. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
37. “Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.”
38. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
39. “Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.”
40. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
41. “Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka
42. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
43. “Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.”
44. “Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.”
45. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
46. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga
47. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,”
48. “kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.”
49. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
50. “Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir”
51. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
52. “Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.”
53. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
54. “Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat (dipetik) dari dekat.”
55. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
56. “Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.”
57. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
58. “Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.”
59. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”
61. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
62. “Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi
63. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
64. “Kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.”
65. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
66. “Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang memancar.”
67. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
68. Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.”
69. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
70. “Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik lagi cantik-cantik.”
71. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
72. “(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.”
73. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
74. “Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.”
75. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
76. “Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.”
77. “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
78. “Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.”

Bacaan Surah Ar-Rahman Rumi Dan Jawi

 

Video Bacaan Surah Ar-Rahman Jawi

Sumber ini diambil dari YouTube, dengan menonton video memudahkan lagi adik-adik atau netizen menghafal Surah Ar-Rahman tersebut. Berikut admin kongsikan, pastikan anda menontonnya dibawah..

 

Baca Surah Lain >> Bacaan Surah An Naas Rumi Dan Jawi

Harapkan panduan ini memudahkan anda menghafalnya..

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.